•

Dokumenty dopuszczające - drzwi wewnętrzne

(kliknięcie na ikonkę otwiera dokument w nowej karcie)

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7747/2013 1680 kB
Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7747/2013 185 kB
Certyfikat Zgodności ITB-1776/W 445 kB
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 200 kB
Atest Higieniczny HK/B/0604/01/2014 324 kB


Dokumenty dopuszczające - drzwi zewnętrzne

(kliknięcie na ikonkę otwiera dokument w nowej karcie)

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1139-CPR-0726/16 1422 kB
Atest Higieniczny HK/B/0604/01/2014 324 kB


Instrukcje

(kliknięcie na ikonkę otwiera dokument w nowej karcie)

Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji drzwi rozwieranych 3420 kB


Gwarancje, rękojmie

(kliknięcie na ikonkę otwiera dokument w nowej karcie)

Okres gwarancji na wyroby prod. PENEDER wynosi standardowo 36 miesięcy.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest prowadzenie regularnego serwisu i kontroli drzwi oraz bram, według zaleceń producenta przez autoryzowaną lub certyfikowaną firmę.
W przypadku podpisania z nami umowy serwisowej dotyczącej regularnego przeprowadzania kontroli oraz serwisu (standardowo inspekcje co 6 miesięcy), istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji do 5 lat.
Na osprzęt drzwi i bram obowiązują okresy gwarancji i rękojmi, jak w poniższym dokumencie.

Okresy gwarancji i rękojmi na produkty PENEDER 128 kB


Certyfikat Jakości Usług

(kliknięcie na ikonkę otwiera dokument w nowej karcie)

Firma nasza spełnia kryteria techniczne określone w programie certyfikacji usług w zakresie montażu
i konserwacji przegród przeciwpożarowych. Posiadamy Certyfikat Jakości Usług, wydany przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Poznaniu.

Certyfikat Jakości Usług Nr 10/05/2012 900 kB