•

Dokumenty dopuszczające

(kliknięcie na ikonkę otwiera dokument w nowej karcie)

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają aktualne atesty - Aprobatę Techniczną i Certyfikat Zgodności wydane przez ITB Warszawa oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6919/2010 5190 kB
Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6919/2010 636 kB
Aneks nr 2 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6919/2010 440 kB
Certyfikat Zgodności ITB-2364/W 737 kB
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 200 kB
Atest Higieniczny HK/B/0603/01/2014 663 kB
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji bram przesuwnych 4450 kB
Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji bram opuszczanych 3080 kB


Gwarancje, rękojmie

(kliknięcie na ikonkę otwiera dokument w nowej karcie)

Okres gwarancji na wyroby prod. PENEDER wynosi standardowo 36 miesięcy.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest prowadzenie regularnego serwisu i kontroli drzwi oraz bram, według zaleceń producenta przez autoryzowaną lub certyfikowaną firmę.
W przypadku podpisania z nami umowy serwisowej dotyczącej regularnego przeprowadzania kontroli oraz serwisu (standardowo inspekcje co 6 miesięcy), istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji do 5 lat.
Na osprzęt drzwi i bram obowiązują okresy gwarancji i rękojmi, jak w poniższym dokumencie.

Okresy gwarancji i rękojmi na produkty PENEDER 128 kB


Certyfikat Jakości Usług

(kliknięcie na ikonkę otwiera dokument w nowej karcie)

Firma nasza spełnia kryteria techniczne określone w programie certyfikacji usług w zakresie montażu
i konserwacji przegród przeciwpożarowych. Posiadamy Certyfikat Jakości Usług, wydany przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Poznaniu.

Certyfikat Jakości Usług Nr 10/05/2012 900 kB